فروش مزدا 323 در فارس مدل 1382

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1378

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

کرمانشاه - 2 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
365 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1380

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir