فروش مزدا 323 در فارس مدل 1382

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 323، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

مزدا، 323، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

آذربایجان شرقی - 12 ماه پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir