فروش مزدا 323 در فارس مدل 1382

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1379

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
327,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

مزدا، 323، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

مزدا، 323، 1381

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1382

گلستان - 4 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

مزدا، 323، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

مزدا، 323، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

مزدا، 323، 1382

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
161,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com