فروش هیوندای النترا در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
124,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir