فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

سمنان - 10 ماه پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir