فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2015

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 500,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
710,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2016

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir