فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2015

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 500,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
710,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir