فروش هیوندای سانتافه در اردبیل مدل 2014

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 232,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

یزد - 9 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir