فروش هیوندای سانتافه در اردبیل مدل 2014

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 232,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
294,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir