فروش ب ام و 528i در تهران مدل 2014

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 590,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
408,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
595,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
625,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir