فروش مزدا 3 (مونتاژ) در فارس مدل 1386

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 78,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
68,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

سمنان - 5 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir