فروش پراید 131SE در مازندران مدل 1395

پراید، 131SE، 1395

مازندران

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
16,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,450,000
منبع آگهی
otex.ir