فروش پراید 131SE در مازندران مدل 1395

پراید، 131SE، 1395

مازندران

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
22,200 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir