فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir