فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 74,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,700 کیلومتر
قیمت
59,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
58,930 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir