فروش نیسان پاترول دو در در تهران مدل 1376

کارکرد : 157,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1374

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1373

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1375

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1378

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1374

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1379

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir