فروش ب ام و X4 28 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
1,300 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
800,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
625,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
598,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir