فروش ب ام و X4 28 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
975,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
980,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
6,500 کیلومتر
قیمت
489,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
840,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
1,120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir