فروش کیا اپتیما در قم مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
3,100 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir