فروش پراید 131SE در اردبیل مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 22,300,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

مرکزی - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
15,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
1,500 کیلومتر
قیمت
22,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
19,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir