فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1382

کارکرد : 240,000 کیلومتر قیمت : 59,800,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

نیسان، ماکسیما، 0

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
218,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
430 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir