فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1382

کارکرد : 240,000 کیلومتر قیمت : 59,800,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
69,900,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir