فروش رانا LX در تهران مدل 1393

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 28,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
28,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
30,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
33,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir