فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : حواله قیمت : 390,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2007

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
358,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
348,000,000
منبع آگهی
otex.ir