فروش نیسان پاترول دو در در خراسان رضوی مدل 1376

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1371

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1373

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
219,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
328,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir