فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
436,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

قزوین - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir