فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 1994

قم - 6 ماه پیش

کارکرد
377,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
74,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir