فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2015

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 123,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir