فروش هیوندای i20 در تهران مدل 2015

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 123,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

البرز - 1 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
112,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir