فروش کیا سراتو 2000 در فارس مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
172,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir