فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 82,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
79,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,400 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir