فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 82,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
4,800 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir