فروش هیوندای سوناتا در یزد مدل 2011

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 202,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir