فروش هیوندای سوناتا در یزد مدل 2011

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 202,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

مرکزی - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
64,500 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir