فروش ب ام و 528i در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 430,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
710,000,000
منبع آگهی
otex.ir