فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1386

کارکرد : حواله قیمت : 11,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
140 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir