فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1386

کارکرد : حواله قیمت : 11,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
550,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,880,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
otex.ir