فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1386

کارکرد : حواله قیمت : 11,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1398

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
222,222 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
12,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

قزوین - 11 ماه پیش

کارکرد
390,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
6,780,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
290 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir