فروش هیوندای جنسیس کوپه در تهران مدل 2010

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 188,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010

سمنان - 7 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010

گلستان - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
otex.ir