فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 41,000 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com