فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 41,000 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
94,038 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
4,200 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir