فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 49,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,650,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
44,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

آذربایجان شرقی - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir