فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
329,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir