فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir