فروش کیا اپتیما در آذربایجان شرقی مدل 2016

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان شرقی

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 360,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
342,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
103,500 کیلومتر
قیمت
171,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

قم - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
otex.ir