فروش سمند سورن ELX در اصفهان مدل 1394

کارکرد : 66,000 کیلومتر قیمت : 35,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1394

سیستان و بلوچستان - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
30,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir