فروش سمند سورن ELX در اصفهان مدل 1394

کارکرد : 66,000 کیلومتر قیمت : 35,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
30,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، سورن ELX، 1393

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

آذربایجان شرقی - 12 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir