فروش کیا اپتیما در یزد مدل 2016

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : 365,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir