فروش کیا اپتیما در یزد مدل 2016

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : 365,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
3,800 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir