فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 106,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
23,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir