فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2015

کارکرد : 58,500 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
1,002 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

لرستان - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مرکزی - 4 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com