فروش کیا اپتیما در فارس مدل 2015

کارکرد : 58,500 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

گیلان - 7 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir