فروش سمند LX EF7 دوگانه سوز در تهران مدل 1395

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 34,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1397

همدان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1391

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1393

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
25 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
32,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir