فروش سمند LX EF7 دوگانه سوز در تهران مدل 1395

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 34,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
20,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1397

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
26,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1397

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
otex.ir