فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در خراسان رضوی مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 159,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب
کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
84,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir