فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 14,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
261,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir