فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 4,000 کیلومتر قیمت : 348,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
otex.ir