فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 4,000 کیلومتر قیمت : 348,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir