فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1395

کارکرد : 75,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
91,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
حواله
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
51,400,000
منبع آگهی
otex.ir