فروش سمند X7 در قزوین مدل 1384

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

سمند، X7، 1384

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، X7، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
16,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1381

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1390

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1390

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir