فروش سمند X7 در قزوین مدل 1384

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1384

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1391

ایلام - 1 سال پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، X7، 1387

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
232,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1396

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
229,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir