فروش هیوندای آزرا در یزد مدل 2008

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 115,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

زنجان - 9 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir