فروش هیوندای آزرا در یزد مدل 2008

کارکرد : 149,000 کیلومتر قیمت : 115,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
206,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
99,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,500 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir