فروش ب ام و 528i در فارس مدل 2015

کارکرد : 68,000 کیلومتر قیمت : 2,147,483,647 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
755,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
428,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
1,700 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir