فروش لیفان X50 دنده ای در یزد مدل 1395

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 50,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 دنده ای، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
44,300,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir