فروش لیفان X50 دنده ای در یزد مدل 1395

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 50,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
19,500 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 دنده ای، 1395

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir