فروش ب ام و 530i در البرز مدل 2005

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
1,330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir