فروش ب ام و 530i در البرز مدل 2005

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

ب ام و، 530i، 2018

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,070,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
790,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
780,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,260,000,000
منبع آگهی
otex.ir