فروش کیا اپتیما در خراسان جنوبی مدل 2017

کیا، اپتیما، 2017

خراسان جنوبی

کارکرد : 4,000 کیلومتر قیمت : 435,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
1,790,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com