فروش کیا اپتیما در خراسان جنوبی مدل 2017

کیا، اپتیما، 2017

خراسان جنوبی

کارکرد : 4,000 کیلومتر قیمت : 435,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

قم - 1 سال پیش

کارکرد
3,500 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

ایلام - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
213,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com