فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1384

کارکرد : 153,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
450,000 کیلومتر
قیمت
20,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir