فروش سیتروئن زانتیا در اصفهان مدل 1384

کارکرد : 153,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir