فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
1,400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir