فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
1,400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
174,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 1993

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
otex.ir