فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 317,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
293,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

همدان - 11 ماه پیش

کارکرد
87,900 کیلومتر
قیمت
324,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir