فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 225,000 کیلومتر قیمت : 11,800,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
278,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
7,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
317,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir