فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,600 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
221,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

سیستان و بلوچستان - 7 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
1,900,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com