فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir